Dzisiaj jest niedziela, 25 lipca 2021
Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Narodowy Spis Powszechny w Dziergowicach

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bierawa zaprasza osoby, które dotychczas nie zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 - do dokonania spisu przez rachmistrzów spisowych

w dniu   24 lipca 2021 r.  (sobota)
w godzinach od  13:00 – 16:00
podczas festynu na boisku sportowym
w Dziergowicach


Osoba zgłaszająca się do spisu musi posiadać numery PESEL wszystkich osób wspólnie zamieszkujących (zameldowanych), a w przypadku osób zameldowanych, a zamieszkujących na stałe za granicą – co najmniej informację o dacie urodzenia i roku wyjazdu danej osoby za granicę.

Ponadto należy posiadać informację o:

  • powierzchni użytkowej mieszkania,
  • roku oddania budynku do użytkowania (w przybliżeniu) ,
  • w przypadku osób zatrudnionych - zawodzie wykonywanym przez danego członka rodziny, nazwę miejscowości i nazwie ulicy w której znajduje się firma