Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Program Wieloletni SENIOR+ Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach – utworzenie Klubu Senior+

 

 

flaga i godło na www.png

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+”

NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021

MODUŁ 1 – UTWORZENIE LUB WYPOSAŻENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”/KLUBU „SENIOR+”

 

„Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach – utworzenie Klubu Senior+”

 

DOFINANSOWANIE     200 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     314 880,00 zł

 

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 1, Gmina Bierawa pozyskała środki na utworzeniu Klubu Senior + w miejscowości Brzeźce w wyniku przebudowy Domu Ludowego w Brzeźcach.

W wyniku realizacji zadania powstanie miejsce spotkań i integracji seniorów z terenu Gminy Bierawa.

 

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.