Dzisiaj jest czwartek, 02 grudnia 2021
Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

AZBEST

 

AZBEST

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z  programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – w roku 2021.

Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze swojej nieruchomości.

Ogółem zostało złożonych 11 podań.

W dniu 25 października 2021r została podpisana umowa na dotację Nr 482/2021/G-04/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 19,82 Mg odpadów zawierających azbest.

Przewidywane koszty określono na kwotę 19 050,98 zł

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

Źródła finansowania

Wartość całkowita zadania netto lub brutto*

[zł]

Udział procentowy w koszcie zadania

1

2

3

  • środki własne wnioskodawcy

7 715,65

40,50

  • dotacja NFOŚiGW

6 667,84

35,00

  • dotacja WFOŚiGW

4 667,49

24,50

  • inne źródła finansowania (np. beneficjenci końcowi)

 

%

R A Z E M

19 050,98

100%