Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Spotkajmy się pod bocianami

 

Screen Shot 11-18-21 at 07.54 AM.png

Zadanie pn.:

„Spotkajmy się pod bocianami”

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Instytucja zarządzająca: PROW 2014-2020 – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grantobiorca: Gmina Bierawa

Wartość realizowanego zadania:48 224,00zł