Dzisiaj jest środa, 10 sierpnia 2022
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu

Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Termin składania ofert: 13.12.2021 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: c8796719-6f2f-4c8f-a49b-9c3cb24b76d0

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia Stare Koźle wodociąg.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf

4. Dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany

- PDFPBS-opis.pdf

- PDFPBS-Rys-1-orientacja.pdf

- PDFPBS-Rys-2-Plan.pdf

- PDFPBS-Rys-3-Plan.pdf

- PDFPBS-Rys-4-profil.pdf

- PDFPBS-Rys-5-przejscie-rów.pdf

b) projekt wykonawczy

- PDFPW-opis-St.Kozle.pdf

- PDFPBS-Rys-1-orientacja.pdf

- PDFPW-Rys-2-Plan.pdf

- PDFPW-Rys-3-profil.pdf

- PDFPW-Rys-5-przejscie-rów.pdf

 

Wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia:

1. PDFWyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia-sig.pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf

Unieważnienie postępowania:

1. PDFUnieważnienie postępowania-sig.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf