Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000 – 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020

 

flaga i godło na www.png


 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

BĘDĄCEJ W DYSPOZYCJI

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

Odbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie, w km 0+000 – 0+550, uszkodzonej w wyniku powodzi, w październiku 2020” 

 

DOFINANSOWANIE     147 705,05 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     184 631,31 zł

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez odbudowę drogi gminnej ulicy Polnej w Bierawie uszkodzonej w wyniku powodzi.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa drogi o długość 550,0  m i szerokości jezdni 3,0 m (4,0 m w km 0+000 - 0+007,8)