Dzisiaj jest sobota, 22 stycznia 2022
Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OBWIESZCZENIE

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa 2"

w gminie Bierawa

 

http://bip.bierawa.pl/8213/4018/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-polozonych-w-granicach-zloza-kruszyw-naturalnych-bierawa-2-w-gminie-bierawa.html