Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz  z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie i Gminą Jemielnica zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

 

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

 

DOCXOgloszenie o konsultacjach www.docx (15,79KB)

PDFzałącznik nr 1. DIAGNOZA_KSSOF.PDF (3,28MB)
PDFzałącznik nr 2. Model.pdf (2,72MB)

PDFZałącznik nr 3. Projekty strategiczne ZIT.PDF (1,65MB)
PDFzałącznik nr 4. Projekty komplementarne ZIT.pdf (471,50KB)
PDFzałącznik nr 5. Projekty dodatkowe.pdf (399,02KB)

PDFzarządzenie nr 1.pdf (738,58KB)

PDFStrategia_KSSOF.PDF (2,75MB)