Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II

 

flaga i godło na www.png

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap II”

 

DOFINANSOWANIE     163 264,05 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     325 528,10 zł

 

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanej drogi wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

Zakres robót przewiduje:

- przebudowę drogi o długość 150,0  m i szerokości jezdni 5,0 m

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej

- wykonanie zjazdów do posesji

- wykonanie odcinka kolektora kanalizacji deszczowej