Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach - etap II

 

znaki_strona_www.png

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach - etap II”

 

DOFINANSOWANIE     367 093,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     774 162,00 zł

 

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu remontowanej drogi wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

Zakres robót przewiduje:

- remont drogi o długość 967,0  m

- wykonanie nawierzchni mineralno–asfaltowej