Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu

Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (129,16KB)

Termin składania ofert: 26.04.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: 3ffc6d2b-f6e2-429b-a95b-b3cc83cb6471

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia tereny inwestycyjne.doc (494,00KB)

2. Przedmiar robót:

- PDFPrzedmiar robót wodociąg.pdf (144,73KB)

- PDFPrzedmiar robót kanalizacja.pdf (129,80KB)

3. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót:

- PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót wodociąg.pdf (346,48KB)

- PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót kanalizacja.pdf (351,12KB)

4. Dokumentacja projektowa:

a) sieć wodociągowa

- projekt budowlany

PDFPBS-opis.pdf (139,18KB)
PDFPBS-Rys-1-orientacja.pdf (2,00MB)
PDFPBS-Rys-2-Plan.pdf (1,43MB)
PDFPBS-Rys-3-Plan.pdf (1,08MB)
PDFPBS-Rys-4-profil.pdf (221,55KB)
PDFPBS-Rys-5-przejscie-rów.pdf (185,86KB)

- projekt wykonawczy

PDFPW-opis-St.Kozle.pdf (126,87KB)
PDFPW-Rys-1-orientacja.pdf (2,00MB)
PDFPW-Rys-2-Plan.pdf (2,32MB)
PDFPW-Rys-3-profil.pdf (583,50KB)
PDFPW-Rys-5-przejscie-rów.pdf (189,32KB)

b) kanalizacja sanitarna

- projekt budowlany

PDF1-PB-Opis.pdf (137,02KB)
PDF2-PB-Informacja BiOZ.pdf (74,97KB)
PDFPB-rys-1-oreintacja.pdf (2,10MB)
PDFPB-rys-2-Plan.pdf (1,34MB)
PDFPB-rys-3-Plan.pdf (1,07MB)
PDFPB-rys-5-profil.pdf (370,34KB)

- projekt wykonawczy

PDFPW-Opis.pdf (122,46KB)
PDFPW-rys-1-oreintacja.pdf (2,10MB)
PDFPW-rys-2-Plan.pdf (1,42MB)
PDFPW-rys-3-Plan.pdf (2,43MB)
PDFPW-rys-5-profil.pdf (577,33KB)
PDFPW-rys-6-przejscie-rów.pdf (177,91KB)
 

Odpowiedź na pytania do specyfikacji warunków zamówienia:

1. PDFWyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia-sig.pdf (290,27KB)
- PDFMapa poglądowa włączenie do przepompowni.pdf (149,28KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf (276,89KB)

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (271,13KB)
 

Informacja o wyborze oferty:

1. PDFInformacja o wyborze oferty-sig.pdf (297,05KB)
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (67,91KB)