Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przebudowa elewacji i wymiana okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Bierawie

 

Przebudowa elewacji i wymiana okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Bierawie

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (128,31KB)

Termin składania ofert: 27.04.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: 0c9747a9-b858-49da-b5bf-b4855c60fda3

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia sala Bierawa.doc (493,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (128,02KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (295,62KB)

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFProjekt budowlany opis.pdf (6,96MB)
- PDFProjekt budowlany rysunki.pdf (2,78MB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-1-sig.pdf (286,22KB)

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (268,90KB)
 

Informacja o wyborze oferty:

1. PDFInformacja o wyborze oferty-sig.pdf (307,86KB)
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (67,51KB)