Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa dz. nr 346

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (129,54KB)

Termin składania ofert: 26.05.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: 0a8cf92f-cc85-400a-bafd-8b316456a324

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia Bierawa transport.doc (500,00KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (140,48KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (1,09MB)

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf (255,80KB)
- PDFBIOZ.pdf (177,96KB)
- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (2,08MB)
- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf (2,01MB)
- PDFProfil podłużny.pdf (1,85MB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-1-sig.pdf (286,72KB)

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-1-sig.pdf (275,24KB)

Informacja o wyborze oferty:

1. PDFInformacja o wyborze oferty-sig.pdf (302,60KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (67,23KB)