Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wymiana źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dziergowicach

Wymiana źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dziergowicach

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (138,50KB)

Termin składania ofert: 10.06.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: 1a8a43bc-05ee-4094-85fd-2abb30a53caa

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia SP Dziergowice.doc (504,50KB)

2. Przedmiar robót

- PDFPrzedmiar robót branża elektryczna.pdf (165,39KB)
- PDFPrzedmiar robót branża sanitarna.pdf (476,55KB)

3. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót branża elektryczna.pdf (238,04KB)
PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót branża sanitarna.pdf (699,61KB)

4. Dokumentacja projektowa

a) branża elektryczna

- PDFIE-1.pdf (102,79KB)
- PDFIE-2.pdf (99,20KB)
- PDFIE-3.pdf (90,94KB)
- PDFIE-4.pdf (59,70KB)
- PDFIE-5.pdf (121,94KB)
- PDFIE-Opis techniczny.pdf (115,07KB)
- PDFTAURON-zwiększenie mocy.pdf (996,99KB)


b) branża sanitarna

- PDFIs-1 Projekt zagospodarowania działki.pdf (1,22MB)
- PDFIs-10 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania P3.pdf (931,80KB)
- PDFIs-2 Schemat technologii pomp ciepła.pdf (717,39KB)
- PDFIs-3 Rzut pomieszczenia pomp ciepła.pdf (781,69KB)
- PDFIs-4 Rzut piwnicy-instalacja centralnego ogrzewania.pdf (1,02MB)
- PDFIs-5 Rzut parteru-instalacja centralnego ogrzewania.pdf (1,34MB)
- PDFIs-6 Rzut piętra-instalacja centralnego ogrzewania.pdf (1,23MB)
- PDFIs-7 Rzut poddasza-instalacja centralnego ogrzewania.pdf (1,15MB)
- PDFIs-8 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania P1.pdf (756,50KB)
- PDFIs-9 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania P2.pdf (1 016,74KB)
- PDFIs-Opis techniczny.pdf (690,05KB)
- PDFProjekt robót geologicznych.pdf (12,23MB)
- PDFZgłoszenie robót geologicznych-brak sprzeciwu.pdf (483,24KB)
 

Odpowiedź na pytania do specyfikacji warunków zamówienia:

1. PDFWyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia-sig-1.pdf (292,57KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf (287,31KB)

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-1-sig.pdf (259,25KB)

Informacja o wyborze oferty:

1. PDFInformacja o wyborze oferty-sig.pdf (303,49KB)
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (67,91KB)