Dzisiaj jest czwartek, 30 czerwca 2022
Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Czwarty nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III"

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał dodatkowe środki na realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2022, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).

 

W ramach współpracy możliwe będzie finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem przez okres maksymalnie 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2023r. Rodzice zobowiązani są do oddania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego w terminie do 3 miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego tj. do 30.09.2022r. Rodzice ponoszą opłatę za wyżywienie dzieci. Maksymalna wartość refundacji to 1 100zł za pełny miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego. Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie dochody.

Nabór rozpoczyna się od 1 do 7 czerwca 2022r.

Rekrutacją uczestników zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

 

Finansowanie kosztów następować będzie na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, organizatorem opieki oraz uczestnikiem projektu.

 

Więcej informacji, formularz rekrutacyjny oraz regulamin dostępne na stronie: https://www.zlobki.wup.opole.pl/