Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OSP BIERAWA Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie

OSP BIERAWA

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (118,06KB)

Termin składania ofert: 22.06.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: 536ab4e6-ec8e-4f26-b7b5-a45180d1f0ec

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia OSP.doc (361,00KB)

2. PDFZałącznik nr 8 do swz.pdf (105,90KB)

3. DOCXZałącznik nr 9 do swz.docx (24,67KB)

 

Unieważnienie postępowania:

PDFUnieważnienie postępowania (1) podpis.pdf (132,09KB)
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (47,94KB)