Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. opolskie” oraz pismami rozesłanymi do właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa pod realizację powyższego zadania, przedstawiciele Zarządu Zlewni w Gliwicach planują przeprowadzenie spotkań na terenie miejscowości Dziergowice, w celu protokolarnego przejęcia przedmiotowych nieruchomości.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach:

21.06.2022 r. w godzinach od 11:00 do 14:30,

oraz

28.06.2022 r. w godzinach od 14:00 do 17:00,

na terenie Domu Kultury w Dziergowicach

W przypadku braku możliwości przybycia zainteresowanych osób w wymienionych wyżej terminach prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym w otrzymanym przez Państwa piśmie.

 

Ponadto przedstawiciele Zarządu Zlewni proszą o przygotowanie informacji o numerze konta bankowego, na które po wydaniu decyzji odszkodowawczej przez Wojewodę Opolskiego, zostanie wypłacone odszkodowanie za zajęte grunty.