Dzisiaj jest czwartek, 29 września 2022
Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat Wójta Gminy Bierawa o dotacjach na usuwanie azbestu

 

 

Komunikat Wójta Gminy Bierawa o dotacjach na usuwanie azbestu

 

 

Gmina Bierawa planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu naszej Gminy.

 

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiałów i pokrycia dachu).

 

W związku z powyższym ogłaszam w terminie do 11 lipca 2022 r., nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na utylizację azbestu (wniosek do pobrania ze strony UG Bierawa).

Zachęcam do złożenia wniosku o zamiarze dokonania tego przedsięwzięcia, który pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniej kwoty dotacji z WFOŚiGW.

 

 

 

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Bierawa  o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

Wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów we własnym zakresie w wysokości 40 % poniesionych wydatków.


W przypadku, gdy wniosek Gminy  nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, bądź koszty przekroczą zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

 

 

DOCWNIOSEK MIESZKAŃCA.doc (112,00KB)