Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OSP BIERAWA Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie

OSP BIERAWA

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (117,91KB)

Termin składania ofert: 04.07.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: fab48528-0a4b-402c-91ff-778f407d1359

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia OSP.doc (361,00KB)

2. PDFZałącznik nr 8 do swz.pdf (105,90KB)

3. DOCXZałącznik nr 9 do swz.docx (24,67KB)

 

Odpowiedź na pytania do specyfikacji warunków zamówienia:

1. PDFWyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf (132,53KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp.pdf (128,82KB)

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (111,49KB)

Informacja o wyborze oferty:

1. PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (143,72KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (62,74KB)