Dzisiaj jest środa, 10 sierpnia 2022
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

 

 

Wycieczka śladami sukcesji ekologicznej w żwirowni w CEMEX Polska w Bierawie

 

 

Na co dzień żwirownia CEMEX Polska w Bierawie jest czynnym zakładem wydobywczym, a od niedawna stała się także miejscem edukacji ekologicznej - została tam utworzona ścieżka przyrodnicza „Bierawa – kopalnia przywrócona naturze”.

 

W czerwcu tego roku firma zaprosiła uczniów ze szkoły podstawowej z woj. śląskiego na lekcję w terenie, aby mogli przekonać się na czym naprawdę polega sukcesja ekologiczna. Na obszarach przyległych do nieeksploatowanych już zbiorników, na których styka się środowisko wodne i lądowe, przyroda dobrze koegzystuje z działalnością wydobywczą i samoistnie wkracza na wyeksploatowane tereny.

Uczniowie oprowadzani przez edukatorki ekologiczne odkrywali kolejne punkty na ścieżce. Dzięki udostępnionym materiałom edukacyjnym i przeprowadzonym warsztatom, uczestnicy wycieczki poznali charakterystyczne dla tego etapu sukcesji gatunki roślin, ptaków, płazów i ssaków, a także dowiedzieli się, jak rozpoznać ich ślady i tropy. Zobaczyli też unikalną atrakcję tego miejsca - „czarne dęby”, czyli drewno dębów, które znalazły się pod wodą co najmniej kilkaset lat temu.

- Jednym z elementów wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju CEMEX jest budowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzimy działalność. Poprzez projekty edukacji ekologicznej pragniemy pokazać bogactwo i wartość otaczającego nas środowiska, jak również zachęcić do jego ochrony – mówi Monika Wosik, Dyrektor Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX Polska. - W CEMEX Polska staramy się nie tylko, przywrócić wartości przyrodnicze i użytkowe nieeksploatowanych już terenów, ale również nadać poeksploatacyjnym obszarom nowe funkcje, zgodne z otaczającym środowiskiem i wpisujące się w potrzeby społeczeństwa danego regionu. W Bierawie postawiliśmy na edukację o sukcesji i zwiększającej się dzięki niej bioróżnorodności - dodaje. 

Ścieżka „Bierawa – kopalnia przywrócona naturze” składa się z 10 stanowisk, rozmieszczonych wokół zbiorników poeksploatacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie przepływającej obok rzeki Odry. Dzięki informacjom zawartym na tablicach można dowiedzieć się, w jaki sposób przyroda koegzystuje z działalnością wydobywczą i samoistnie wkracza na wyeksploatowane obszary. Tereny przekształcone w wyniku działalności górniczej kreują dobre warunki do rozwoju siedlisk dla licznych gatunków roślin i zwierząt. Ścieżka powstała we współpracy z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie i Stowarzyszeniem Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Przytulia. Więcej o ścieżce można przeczytać na stronie www.cemex.pl/edukacja-ekologiczna

Ścieżka jest dostępna nieodpłatnie wyłącznie dla grup zorganizowanych. Z uwagi na prowadzone w jej sąsiedztwie wydobycie kruszywa, zwiedzanie ścieżki wymaga uprzedniego zgłoszenia do zespołu ochrony środowiska: tel. 22 571 74 27 lub 22 571 77 01. CEMEX Polska zaprasza do zwiedzania.

 

 

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

 

foto 1.jpeg


foto 2.jpeg


foto 3.jpeg