Dzisiaj jest środa, 10 sierpnia 2022
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  19 lipca 2022 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2022 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                  
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.


Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w drugim półroczu 2022 roku wyniosła 4 na kwotę  91.445 zł. Wnioskowana kwota przekroczyła wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania o 5.130 zł.

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  86.315 zł, w tym:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

Dyscypliny sportowe

1.

 Ludowy Zespół Sportowy 
 „Kotlarnia” w Goszycach

Szkolenie zawodników
w piłce nożnej

12.800 zł

 1 drużyna sekcji piłki nożnej  (seniorzy)

2.

 Ludowy Zespół Sportowy
 „ Zawisza”
 w Starej Kuźni

Szkolenie zawodników
w piłce nożnej i biegach

16.550 zł

 1 drużyna sekcji piłki nożnej  (seniorzy),
 sekcja lekkoatletyczna i skata  sportowego

3.

 Ludowy Zespół Sportowy
 „Stare Koźle”
 w Starym Koźlu

Prowadzenie działalności sportowej dla mieszkańców gminy

14.165 zł

 1 drużyna sekcji piłki nożnej (seniorzy),

 sekcja tenisa stołowego

4.

 Ludowy Zespół Sportowy 
 „Odrzanka”
 w Dziergowicach

Podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców gminy Bierawa

42.800 zł

 7 drużyn sekcji piłki nożnej (juniorzy młodsi, młodzicy, orlicy, żacy, skrzaty, seniorzy - klasa A
i klasa B)

 


Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.  

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                              mgr Krzysztof Ficoń