Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach

Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (127,34KB)

Termin składania ofert: 07.09.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: 502dbd89-0c89-4a50-b0d6-79adf1fe88da

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia Studnia.doc (512,50KB)

2. PDFProjekt robót geologicznych.pdf (8,66MB)

3. PDFRysunki cz 1.pdf (3,17MB)

4. PDFRysunki cz 2.pdf (3,93MB)

5. PDFDecyzja.pdf (524,53KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf (276,33KB)

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (271,20KB)

Informacja o wyborze oferty:

1. PDFInformacja o wyborze oferty-sig.pdf (307,96KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

1. PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (65,59KB)