Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2023 r. r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Bierawa w 2023 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDF2022-OJS176-498458-pl.pdf (114,43KB)

Termin składania ofert: 14.10.2022 r. godz. 11:00

Identyfikator postępowania miniPortal: f0f829d6-201d-4d2b-b843-0c526aa074e7

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia Odpady 2023.doc (407,50KB)

2. ZIPespd-request.zip (87,97KB)

3. PDFZałącznik nr 7 wzór umowy 2022 r..pdf (149,85KB)

4. PDFZałącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia 2023.pdf (155,36KB)

5. PDFuchwala-nr-xx-148-2020-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-bierawa.pdf (229,48KB)

6. PDFuchwala-nr-xxii-162-2020-w-sprawie-okreslenia-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-odbioru-odpadow-komunalnych.pdf (361,59KB)

7. DOCXZałącznik nr 11 oświadczenie sankcje wykonawca.docx (28,41KB)

8. DOCXZałącznik nr 11a oświadczenie sankcje podmiot.docx (26,89KB)

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf (278,20KB)

Informacja z otwarcia ofert:

1. PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (263,36KB)

Informacja o wyborze oferty:

1. PDFInformacja o wyborze oferty-sig.pdf (321,20KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

1. PDF2022-OJS243-703137-pl-ts.pdf (125,72KB)