Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacje o Gminie Bierawa

 

wjazd do bierawy od str. kędzierzyna-koźla (1).jpeg

 

Gmina Bierawa

Malownicza gmina w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, granicząca z województwem śląskim. W jej skład wchodzi 12 sołectw, które tworzą powierzchnię bliską 120 km2, z czego aż 60% to lasy i obszary zalesione. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy z uwagi na swoje położenie w strefie oddziaływania gospodarczego, społecznego i kulturowego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz aglomeracji opolskiej. Rozwinięta baza dydaktyczna, szeroka oferta usług kulturowych, opieka zdrowotna, baza rekreacyjna (lasy, akweny, ścieżki rowerowe), koncentracja działalności produkcyjnej i handlowej oraz szeroka oferta terenów inwestycyjnych sprawia, że Gmina Bierawa staje się atrakcyjna zarówno dla jej obecnych, jak i nowych mieszkańców, oraz potencjalnych inwestorów. Na wiejski typ krajobrazu gminy składają się pojedyncze domy mieszkalne, zagrody z budynkami gospodarczymi, pojedyncze kościoły i kapliczki oraz tereny zieleni. Gmina liczy obecnie 7412 mieszkańców. Siedzibą władz gminy jest Bierawa, która stanowi ośrodek administracyjny.

Położenie Gminy Bierawa względem Kędzierzyna-Koźla a Śląska i Górnego Śląska dodatkowo wpływa na atrakcyjność. Przebiegają główne węzły komunikacyjne co wpływa na atrakcyjność terenów. Główne sektory rozwoju to: produkcja i usługi oraz logistyka i transport.

 

Zrzut ekranu 2022-09-29 080027.png

 

Zrzut ekranu 2022-09-29 075903.png

 

 

Potencjał ludzki:

Stopa bezrobocia w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim wynosi 6,7%. Średnie wynagrodzenie 4928,19zł. Szkoły wyższe : Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Politechnika Śląska. Szkoły ponadpodstawowe: 2 licea ogólnokształcące, 4 technika, 7 szkół zasadniczo zawodowe i 7 szkół policealnych.

 

Wykaz firm okołobiznesowych

Opolska Izba Gospodarcza, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

 

Dlaczego warto tu zainwestować:

Dogodna lokalizacja:

- bliski dojazd do węzłów autostrady A4,

- linia kolejowa i bocznica oddalona o 1km,

- port rzeczny: Kędzierzyn-Koźle 12km,

- port lotniczy Katowice 75km, Wrocław 145km, 

 

Inwestorzy na terenie gminy Bierawa:

Rinnen, Cemex, Heidelberg Górażdże Cement, Spot-light, Polbruk, Kopalnia Piasku Kotlarnia, ETP.

 

Atrakcje turystyczne:

ścieżki pieszo - rowerowe, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji oraz Domy Kultury, Kaplica Świętej Marii Magdaleny w Goszycach, Wodne oKKo Kedzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności, park krajobrazowy "Góra św. Anny", Pałac Fryderyka von Oppersdorffa w Polskiej Cerekwi,  Muzeum Ziemi Kozielskiej, Zamek w Mosznej.

 

logo poziom.png