Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bez tytułu.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Stawowej w miejscowości Dziergowice.

Cel operacji: Poprawa jakości drogi dojazdowej o długości 0,337 km do nowopowstałych budynków mieszkalnych poprzez przebudowę
ul. Stawowej w Dziergowicach.

W ramach operacji przebudowano drogę gminną ulicę Stawową w Dziergowicach.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020