Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór uzupełniający

Wójt Gminy Bierawa ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne w ramach projektu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”  ze środków budżetu Gminy Bierawa przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, realizowanych na terenie Gminy Ujazd, Bierawa oraz Leśnica.

 

UWAGA

  • Jeżeli w danej nieruchomości istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej, wspierane będą tylko przedsięwzięcia polegające na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej!
  • Ilość wniosków ograniczona,
  • Liczy się kolejność wpływu dokumentów.
     

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyjętym Uchwałą NR XXXVIII/277/2021 RADY GMINY BIERAWA z dnia 18 października 2021 r

 

Link do regulaminu: https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2021/2609/akt.pdf

 

Termin składania wnioskówod 05.12.2022r. do 09.12.2022r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 44 na I piętrze.

Wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania określone są w Zarządzeniu nr 125/2021 Wójta Gminy Bierawa z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

 

Wniosek wraz z załącznikami:

DOC1. Wniosek o udzielenie dotacji.doc (63,00KB)
DOCX2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.docx (48,34KB)
DOC3. Zgoda współwłaścicieli.doc (59,00KB)