Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dostawa paliw stałych na dzień 30.12.2022r.

 

 

Stan na dzień 30.12.2022r. sprzedaży paliwa stałego po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych w Gminie Bierawa:

 

Zapotrzebowanie na węgiel: 326t

Otrzymany węgiel: 99,94t

 

Zapotrzebowanie na ekogroszek: 174t

Otrzymany ekogroszek: 75t

 

 

Pomimo podjętych starań, obecnie brak paliwa stałego dla wszystkich mieszkańców.

 

Kolejne dostawy paliwa stałego planowane są przez spółkę oraz kopalnię na rok 2023.

 

Węgiel oraz ekogroszek są sprzedawane zgodnie z kolejnością złożenia wniosku do Urzędu Gminy Bierawa.

 

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować w kolejnych komunikatach.