Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o zakup węgla w 2023r.

 

Gmina Bierawa przystąpiła do dystrybucji węgla, zgodnie z złożeniami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy Gminy Bierawa od poniedziałku tj. 9 stycznia 2023 r. mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Dystrybucja węgla jest powierzona dwóm firmom działającym na terenie Gminy Bierawa, o czym będziemy informować.

Paliwo stałe posiada odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla.

Gmina Bierawa nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1. Proponowane asortymenty to ekogroszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany).

2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony od stycznia 2023r.

3. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie
nie wyższej niż 2 000 zł brutto.

4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Bierawa zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski na zakupu węgla można składać do 15 kwietnia 2023r.

Wnioski można złożyć: elektronicznie, osobiście w Urzędzie Gminy Bierawa.

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy w Bierawie.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowany podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty. Wpłaty należy dokonać gotówką lub przelewem na numer konto Gminy Bierawa tj.: 25 1240 1659 1111 0000 2591 9936

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Bierawa.

Uwaga! Urząd Gminy w Bierawie nie pokrywa kosztów ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego.

pobierz:

PDFWNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO w 2023.pdf (124,85KB)