Dzisiaj jest poniedziałek, 27 marca 2023
Imieniny: Ernesta, Jana, Marka

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bierawa

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bierawa na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Bierawa konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Bierawa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bierawa.

2. Konsultacje rozpoczną się 14.03.2023 r., a zakończą się 06.04.2023 r.

3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Bierawa.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Bierawa oraz na stronie internetowej gminy www.bierawa.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/bierawa_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 03.04.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa przy ul. Wojska Polskiego 12, w sali nr 24

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.bierawa.pl https://ankieta.deltapartner.org.pl/bierawa_ankieta_gpr

5. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@bierawa.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12;

3) osobiście do Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12 w godzinach pracy Urzędu;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/bierawa_formularz_uwag_or_i_oz

6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy.

7. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.bierawa.pl i www.bip.bierawa.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa w okresie od 14.03.2023 do 06.04.2023 r.

8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Sabina Mroczek.

§ 2.

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bierawa

 

https://bip.bierawa.pl/9105/4018/obwieszczenie-wojta-gminy-bierawa-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-gminy-bierawa.html