Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji Gminy Bierawa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bierawa. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Bierawa oraz na stronie internetowej gminy www.bierawa.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/bierawa_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 03.04.2023 r. o godz. 15.00 w sali nr 24

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.bierawa.pl https://ankieta.deltapartner.org.pl/bierawa_ankieta_gpr

5. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@bierawa.pl;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12;

3) osobiście do Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12 w godzinach pracy Urzędu;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/bierawa_formularz_uwag_or_i_oz

 

Załączniki:

- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

- Załącznik do uchwały - mapy

- formularz konsultacyjny

 

DOCXProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR z uzasadnieniem.docx (16,26KB)
JPEGOZ_Bierawa-1.jpeg (101,41KB)
JPEGOR Księża Łąka-1.jpeg (102,92KB)
JPEGOR Dziergowice-1.jpeg (193,79KB)
JPEGOR Brzeźce-1.jpeg (128,98KB)
DOCXformularz konsultacyjny_OZ i OR-1.DOCX (23,37KB)
DOCXInformacja konsultacje OZ i OR.DOCX (15,61KB)
PDFMAPA UCHWAŁA.pdf (28,12MB)