Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Komunikat GIOŚ z dn. 24.03.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w dniu 24.03.2023 r. na terenie województwa opolskiego. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 24.03.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM2,5obejmuje miasto i gminę Nysa Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 28 tys. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/10168

Komunikat jest ważny od 24-03-2023 16:16:00 do 31-12-2023 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania