Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie, ul. Dworcowa, dz. nr 649

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   i sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie,  ul. Dworcowa, dz. nr 649

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (122,82KB)

Termin składania ofert: 12.04.2023 r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a002e7f2-cd31-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Specyfikacja warunków zamówienia: DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia Bierawa wod-kan.doc (521,50KB)

Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a002e7f2-cd31-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Odpowiedź na pytania do specyfikacji warunków zamówienia:

PDFWyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia-sig.pdf (302,90KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf (300,63KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (278,46KB)

Informacja o wyborze oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty-sig.pdf (320,88KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (68,58KB)