Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Remont drogi Solarnia-Kuźnia Raciborska

 

 

Urząd Gminy Bierawa otrzymał dobrą informację z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o planowanej modernizacji ponad dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 425 (biegnącego wzdłuż lasu) relacji Solarnia - Kuźnia Raciborska.

 

W ostatnich latach była prowadzona regularna korespondencja z zarządcą drogi o podjęcie natychmiastowych działań polegających na poprawie stanu nawierzchni tego odcinka drogi. Także wielokrotnie wspólnie z Burmistrzem Kuźni Raciborskiej Pawłem Machą gościliśmy
w ZDW w Katowicach i prosiliśmy o działania w tym zakresie.

 

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku po długim wyczekiwaniu droga zyska odpowiednie parametry i znowu mieszkańcy Gminy Bierawa
będą mogli bezpiecznie korzystać z tego odcinka drogi. Dziękuję  Panu Zbigniewowi Tabor dyrektorowi ZDW w Katowicach za dobrą decyzję
oraz Panu Burmistrzowi Kuźni Raciborskiej Pawłowi Macha za wsparcie i pomoc w tym zakresie.

 

Z poważaniem Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń

 

 

Bez tytułu.jpeg