Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bierawa

 

znaki_strona_www.png

 

Gmina Bierawa otrzymała kwotę 4.085.000,00 zł dofinansowania w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bierawa”.

 

Zakres zadania obejmuje:

a) Przebudowę drogi gminnej ulicy Dworcowej w Dziergowicach,

b) Przebudowę drogi gminnej ulicy Okrężnej w Starej Kuźni,

c) Przebudowę i remont drogi gminnej ulicy Serżyski w Bierawie,

d) Remont ulicy Ogrodowej w Bierawie.

 

Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane, koszt całkowity realizacji zadania wynosi 4.779.780,00 zł.

 

Termin realizacji zadania 14 miesięcy od 01.03.2023 r.

 

pl_lad_.png

 

 

 

gmina_bierawa.jpeg