Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Asystent osobisty

 

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"  - edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Minister Rodziny  i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich zastępować.

 

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 04.09.2023r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek –  8.00-17.00;  od wtorku do czwartku od 7.00-15.00; piątek 7.00-14.00) lub pod numerem telefonu 77 4872181.

 

Załączniki:

DOCXkarta zgłoszenia.docx (36,44KB)
DOCXRODO.docx (22,05KB)