Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wybory Parlamentarne i Referendum

 

Informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzone na dzień 15 października 2023 r. zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl (zakładka Ogłoszenia - Wybory i referenda)


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  11 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Wójt Gminy Bierawa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Stare Koźle

Szkoła Podstawowa, Stare Koźle ul. Szkolna 5, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Sołectwa: Bierawa, Grabówka, Korzonek

Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 1, 47-240 Bierawa

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Lubieszów

Świetlica wiejska, Lubieszów ul. Bierawska 37, 47-244 Dziergowice

4

Sołectwo Dziergowice

Szkoła Podstawowa, ul. Kozielska 8, 47-244 Dziergowice

5

Sołectwo Solarnia

Szkoła Podstawowa, Solarnia ul. Raciborska 42, 47-244 Dziergowice

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwo Stara Kuźnia

Szkoła Podstawowa, Stara Kuźnia ul. Szkolna 3, 47-246 Kotlarnia

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwa: Kotlarnia, Goszyce

Świetlica wiejska, ul. Gliwicka 34, 47-246 Kotlarnia

8

Sołectwo Brzeźce

Dom Ludowy w Brzeźcach, Brzeźce ul. Rybna 1A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Sołectwo Ortowice

Świetlica Wiejska w Ortowicach, Ortowice ul. Gliwicka 26, 47-246 Kotlarnia

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu III najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Bierawa najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

       Wójt Gminy Bierawa

          Krzysztof FICOŃ

 

PDFObwieszczenie o obwodach głosowania siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP - 15.10.2023.pdf (124,73KB)