Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa

 

https://bip.bierawa.pl/9599/4018/obwieszczenie-wojta-gminy-bierawa-z-dnia-30-pazdziernika-2023r-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-bierawa-na-lata-2023-2030.html