Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa

https://bip.bierawa.pl/9600/4018/obwieszczenie-wojta-gminy-bierawa-z-dnia-30102023r-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-gminy-bierawa-w-sprawie-okreslenia-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html