Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa

 

https://bip.bierawa.pl/9800/4018/obwieszczenie-wojta-gminy-bierawa-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bierawa-dla-terenow-zabudowy-solectwa-stara-kuznia-wraz-z-otoczeniem.html